Branje pripomore k širjenju besednega zaklada

tecaj6

Branje pripomore k širjenju besednega zaklada

Branje literature v angleškem jeziku je odličen način za usvajanje novega besedišča in utrjevanje že poznanega. Za vsako neznano besedo ne potrebujete slovarja – o njenem pomenu poskusite sklepati iz konteksta. Če imate voljo in čas, si besede izpisujte (nove in tiste, ki ste jih že poznali, a malce pozabili na njih), izpišite si kontekst (stavek, v katerem se pojavi beseda) – ali pa še bolje – sami ustvarite kontekst za besedo. Predstavljajte si, da ste naleteli na besedo »ice cream« in da je le-ta nova za vas. Izpišite si jo v poseben zvezek, zraven pa dopišite stavek, ki ste si ga domislili sami, v našem primeru bi lahko to bil: »I like chocolate ice cream but my roommate prefers strawberry ice cream«. Stavek naj bo v povezavi z vami, vašimi hobiji, prijatelji, službo,… Na tak način si boste besedo lažje zapomnili in priklicali v spomin, saj ste jo dali v t.i. personalizirani kontekst.

tecaj1

Poleg širjenja besednega zaklada vam branje pomaga tudi pri oblikovanju stavkov v angleščini. Besedni red pri mnogih slovenskih govorcih angleškega jezika zveni precej slovensko. Preko branja se boste nevede naučili tudi določenih besednih zvez in kombinacij. Če boste v knjigi desetkrat naleteli na frazo »at the station« in boste nanjo pozorni (ker ste do sedaj ves čas za »na postaji« uporabljali »on the station« – dobesedni prevod iz slovenščine), jo boste ponotranjili in začeli tudi pravilno uporabljati.

Treba pa je poudariti, da je branje, poleg poslušanja, t.i. »input« veščina, kar pomeni, da smo jeziku izpostavljeni, ga prejemamo, a ga sami ne proizvajamo in smo zato manj aktivni. Pri učenju tujega jezika so pomembne vse štiri veščine, torej poslušanje, branje, pisanje in govorjenje. Prav slednja pa ponavadi udeležencem tečajev angleščine povzroča največ težav. Za premostitev strahu pred govorjenjem je tečaj konverzacije odlična izbira. Tam tečajniki tudi veliko berejo – besedila predelajo doma, na tečaju pa o njih debatirajo, analizirajo zanimive in uporabne fraze ter bogatijo besedišče.