ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE

Tečaj je namenjen tistim, ki se z učenjem angleškega jezika še niste srečali. Ponavadi pa se tečaju pridružijo tudi taki, ki so se jezika v šoli že učili, a je od takrat minilo že precej časa. Tečaj je zasnovan praktično, manj teoretično, saj je pomembno, da se v čim krajšem času naučite osnovnega sporazumevanja. Začnemo pri osnovah kot so črkovanje, predstavitev, spraševanje o osnovnih informacijah, pozdravljanje in postavljanje osnovnih vprašanj. Veliko delamo na t.i. funkcionalnem jeziku – to so fraze, ki jih potrebujemo v vsakdanjem jeziku – kako za nekaj prosimo, vprašamo za dovoljenje, damo dovoljenje, pohvalimo, poizvedujemo, objasnimo, prepovemo, itd. Spoznamo osnovne čase, veliko delamo na predložnih zvezah, predvsem pa širimo besedišče. Tečajniki počasi spoznavajo besedni red v angleškem stavku, se učijo o anglosaški kulturi in tudi že prebirajo in pišejo kratke sestavke v angleškem jeziku.

[contact-form-7 404 "Not Found"]