KRATKI OSVEŽITVENI TEČAJI

Kratki osvežitveni tečaji so intenzivni tečaji, kjer obnovimo dosedanje znanje slovničnih struktur, obnovimo in nadgradimo besedišče, se pogovarjamo in veliko delamo na pravilni izgovorjavi. Namenjeni so tistim, ki jezika že nekaj časa niso uporabljali in imajo težave pri izražanju. Cilj tečaja je delo na obeh, t.i. »accuracy« (pravilnost izražanja v tujem jeziku) in »fluency« (tekoče izražanje). Tečajnike se popravlja pri pogostih napakah, ki jih delajo pri govorjenju ali pisanju, prav tako pa se jih spodbuja pri povezanem govorjenju, kjer se osredotočamo na vsebino sporočila, ne strukturo. Osvežimo slovnične strukture, kot so časi, pogojniki (if sentences), pasiv, odpravljamo napake, ki se pojavljajo pri dobesednem prevajanju iz slovenščine, obnovimo in nadgradimo naše znanje predložnih zvez (besedne zveze, v katerih se pojavljajo predlogi, npr »in the middle«, »on the coast«, »interested in«). Tečajnike se spodbuja, da pridobljeno znanje slovnice in besedišča uporabljajo pri pogovoru, za domačo nalogo pa tvorijo stavke iz novih besed, saj le na tak način novo besedišče preide iz pasivnega (besedno prepoznamo) v aktivno (besedo uporabljamo).

[contact-form-7 404 "Not Found"]