Prevajanje

Dandanes je prevajanje v angleščino ena izmed najbolj razširjenih oblik prevajanja, saj je angleški jezik eden izmed najbolj pogosto govorjenih jezikov na svetu. Večina ljudi obvlada osnovno sporazumevanje v angleščini, vendar pa so pravilna komunikacija, natančno izražanje in jezikovna ustreznost bistvenega pomena pri prevajanju besedil – zato je pomemben ustrezen in strokoven prevod.

Zagotavljamo vam kakovost in ugodno ceno. Prevajamo vse vrste besedil (strokovna, tehnična, znanstvena, leposlovna, poljudnoznanstvena). Na naročnikove potrebe se odzovemo zelo hitro, kar je pri kratkih rokih bistvenega pomena. Prevode vedno opravimo v dogovorjenem roku.

Vsak prevod brezplačno lektoriramo, dodatno strokovno pregledamo in uredimo oziroma oblikujemo.
Za večja naročila nudimo do 20% popusta.